Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamayı ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarında destek sağlamaktır.

Öğrenci koçluğunda;

Öğrencinin okul başarısını artırmayı,

Kendine uygun hedefler seçmesini,

Öğrencinin sınav kaygısını azaltmayı,

Etkin ders çalışmayı öğrenmesini,

Zamanı etkin kullanması,

Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanması hedeflenmektedir.