Çift ve Evlilik Terapisi

Çift ve aile terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Çift ve aile terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Çalışılan Alanlar:

-İletişim Bozuklukları

-Uyum Problemleri

-Çatışma

-Şiddet

-Kıskançlık

-Aldatma/Aldatılma problemleri

-Boşanma ve Yansımaları

-Güven-Güvensizlik Problemi

-Duygusal İstismar ve İhmal

-Geniş Aile Sorunları

-Kültürel Farklılıklar

-Cinsel Uyum Problemi

-İlişkide Travmaların Etkisi

-İlişkide Öfke Kontrol Sorunu