Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma tekniğinin amacı; çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek okunulan metnin çok daha kısa bir sürede okunabilmesini, anlanabilmesini ve algılanabilmesini sağlamaktır.

Hızlı okumanın anlama ve algılama  üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Bunun sebebi de şudur. Beynimiz çok hızlı çalışır, ama göz ona nazaran daha yavaş bilgi gönderir. Beyinle göz arasındaki bu kapasite farklılığı dikkatin çok sık dağılmasına yol açar. Bunun en güzel örneği aslında konuşmak. Örneğin yavaş yavaş, ağır ağır konuşan insanları düşünelim. Nasıl dikkat çok daha hızlı dağılır. Çünkü beyin o kişinin konuşma hızından çok daha hızlı düşündüğü için konuda kalamaz ve başka şeyler düşünür. Hızlı okuma içinde aynı şey geçerlidir. Kişi okurken beynin düşünme hızına göre yavaş okuduğu için dikkati çok kolay çabuk dağılabiliyor. Anlayarak hızlı okuma tekniğinin avantajı, beyinle göz arasındaki kapasite farklılığını azaltıyor, böylece beyin bilgileri çok daha hızlı anlamlandırıyor, algılıyor, ilave olarak da dikkat, konsantrasyonu artırıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor.Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde seksenini okuyarak kazanıyoruz.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.  Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası bu program görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir.   

Hızlı Okuma Eğitimi Neler Kazandırır:

-Zahmetsiz ve akıcı biçimde okumayı öğrenirsiniz.

-Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

- Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

-Özgüven kazanırsınız.

- Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

-Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

-Okuma daha zevkli hale gelir.

-Okuma alışkanlığını kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

-Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.