Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkabilecek davranışsal, gelişimsel ve duygusal sorunların fark edilmesi ve çözümlenebilmesi hedeflenmektedir.Danışmanlık sürecinde çocukların ve ergenlerin duygularını fark edip ifade edebilmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenip çocukların yaşadıkları sorunlarla baş edebilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.Çocuklarının gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması, dikkat eksikliği derecesinin belirlenmesi, zeka performanslarının değerlendirilmesi ve bir çok alanda bilimsel değerlendirme yapmak için kliniğimizde çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır. Ergenlik döneminde bilişsel, sosyal, duygusal, kişilik ve fiziksel değişimin en hızlı yaşandığı dönemler olması nedeni ile ergenlerin uyum sürecine entegre edilmesi gerekmektedir.Ergenlerin bu dönemde sosyal çevre ve aile ile olan ilişkilerinde uyum problemlerinin en aza indirgenebilmesi için ergenler ve aileleri ile çeşitli psikoterapi çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışılan Alanlar:

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
-Sınav Kaygısı ve Sınav Öncesi Danışmanlık

-Ödev Problemleri

-Yavaş ve Yanlış Okuma

-Öğrenci Koçluğu

-Mesleki Karar Verme Süreci
-Ergenlik Sorunları
-Ebeveyn Çocuk ve Ergen Danışmanlığı 
-Okul Başarısızlığı ve Okula Uyum Sorunları

-Okul Korkusu

-Okul Öncesi Eğitim

-Uyum Bozuklukları 

-Obsesif Kompulsif Bozukluk(Takıntılar)

-Davranım ve Dürtü Kontrol Bozukluğu(Saç yolma,kirpik yolma vb.)

-Aile içi İletişim Sorunları 

-Korkular (Gece Korkusu, Yalnız Kalmak İstememe vb.)
-İnternet ve Oyun Bağımlılığı
-Sosyal Fobi

-Özgüven
-Özgül Fobi
-Depresyon

-Özgül Öğrenme Güçlüğü

-Gelişim Takibi
-Anne-Baba Ayrılığı 

-Sosyal, Duygusal, Zihinsel Gelişim

-Bedensel Gelişim

-Dil Gelişimi

-Sınırlar ve Disiplin
-Cinsel Kimlik Bozuklukları
-Madde Kullanım Bozuklukları
-Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu 
-Tırnak Yeme Alışkanlığı
-Tik Bozuklukları
-Ayrılma Kaygısı

-Parmak Emme
-Yaygın Kaygı Bozukluğu
-Travma Sonrası Stres Bozukluğu
-Bağlanma Bozuklukları
-Yineleyici Hareket Bozuklukları

-Tuvalet Eğitimi
-Enürezis (İdrar Kaçırma)
-Enkoprezis (Kaka Kaçırma)
-Uyku Bozuklukları
-Yeme Bozuklukları (Bebek, Çocuk ve Ergenlerde Beslenme ve Yeme Sorunları)
-Kardeş Kıskançlığı
-Yas (Matem) Süreci Değerlendirme ve Takibi (Ebeveyn ya da Yakınının Kaybı)
-Okul Öncesi Danışmanlık ve Okul Olgunluğu Değerlendirmesi